Поливалентна патронажа

РАДНО ВРЕМЕ СЛУЖБЕ  07- 14 h    СУБОТОМ 07-13 h

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЕ ЈЕ:  021/730-600 ЛОКАЛ 140 

Налоге за поливалентну паронажу исписује изабрани лекар.гинеколог и педијатар.

-Служба Поливалентне патронаже део је активне здравствене службе, представља најистуренији део здравствене делатности која врши здравствено васпитни рад у породици на територији целе општине.Задатак службе је оспособљавање становништва за самолечење, рано откривање болести, подизање нивоа здравсвене културе, учешће у збрињавању болесних и немоћних.

-У кућној посети обилази трудницу, породиљу, новорођенче,одојче, одојче под ризиком, мало дете, хроничне болеснике, особе старије од 65 година,особе оболеле од TBC, малигнитета, заразних болести,мишићне дистрофије, хепатитиса,психозе,церебралне парализе,алкохолизам, хендикепиране и инвалидне особе а по потреби и друге категорије становништва по налогу изабраног лекара.

-Обавља здравствено васпитни рад и врши промоцију здравља у предшколским и школским установама.

-Обавља здравствено васпитни рад и врши промоцију здравља у месним заједницама, удружењима пензионера, активима жена, клубовима, радним организацијам, где уједно ради контролу крвног притиска и мерења шећера у крви.

-Патронажна сестра идентификује насиље у породици.poli1

-Сарађује са локалном заједницом.                                                                       

-Држи у складу са својом могућности школу за труднице.

-Уско сарађије са службом опште медицине, дечијом службом и гинекологијом као и службом ХМП, кућним лечењем и негом.

-Своје програмске задатке извршава кроз кућне посете и радом у заједници( 70% групни и 30% индивидуални здравствено васпитни рад)

-У свом раду дужна је да се придржава начела кодекса етике здравсвених радника и да се хумано односи према корисницима њених услуга.

-Води се законом прописана евиденција посета и медицинска документација(патронажни картон породице.ев.увођење електронског облика патронажне карте породице, протокол дневних посета,протокол здравствено васпитног рада.

ПРОСТОРИЈА

Опремљена рачунаром ,орман фиочар, сто,столице, протоколи,картони патронажних посета,свеске за евиденцију посета.

ОПРЕМА

Торба за патронажу,апарат за мерење крвног притиска,апарат за мерење ШУК, топломер,ватице, алкохол, повидон,мед. бензин, риванол,газа,леукопласт,мали хирушки сет.

   НОРМАТИВИ

-Трајање посете:посета породици 40 минута, породиља и новорођенче 60 минута.   -Дневно 6 кућних посета, годишње 1200poli2

Према правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за 2011 годину сл. гласник РС бр 07/11

-НОВОРОЂЕНЧЕ: упознавање са здравственим стањем мајке и детета, обука у бези са негом новорођенчета, купање, обрада пупчаног патрљка, контрола здравственог стања бабињаре, сатње млечности дојке, техника подоја.

-ОДОЈЧЕ: од 2 месеца до краја прве године живота:провера знања, ставова и понашања у вези са негом и исхраном детета и даље едукација, провера вакциналног статуса -2 посете односно 4 посете код ризичних одојчади. 

-2 ГОДИНА ЖИВОТА -провера знања, ставова и понашања у вези са негом и исхраном детета и даље едукација, провера вакциналног статуса посебно ММП -1 посета.

-4 ГОДИНА ЖИВОТА-провера знања, ставова и понашања у вези са негом и исхраном детета и даље едукација, провера вакциналног статуса -1 посета.

-ОСОБЕ ПРЕКО 65 ГОДИНА -упознавање са здравственим стањем и функционалном способношћу старих,здравствено васпитни рад према индикацији 1 годишње.

-ТРУДНИЦЕ (II И III триместар) - упознавање са здравственим стањем жене, здравствено васпитни рад уз давање савета са негом, личном хигијеном и правилном исхраном, мерење ТА,ШУК -1 посета.

-ТРУДНИЦЕ (високо ризична трудноћа) -упознавање са факторима ризика трудне жене и давање савета у вези са хигијенско дијететским режимом у току трудноће-према индикацијама.

-ОСТАЛЕ КЕТЕГОРИЈЕ-према налогу изабраног лекара.

Јавне набавке

Огласи

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31