Табела финансије

Текући рачун  840-532661-26

Датум 18.07.2024.

 

Претходно  стање

 3.321.472,78

Плата РФЗО-плата пзз
                                                          
Награде Ковид
                                                                                                               
Превоз РФЗО-превоз пзз                                                                                                                                                     
Уплата од партиципације     64.214,00                                                                                                                                                                                            
Уплата РФЗО лек у пзз                                                                                                                                                              
Уплата РФЗО лек на рецепт
                                                          
Уплата РФЗО сан. и мед. мат.

                                               

                                                                                                                                                    

Уплата РФЗО материјални трошкови

   347.405,15                                                                                                                                                                    

Уплата РФЗО-Солидарна помоћ у пзз
                                             
Уплата РФЗО-Јубиларне награде
                                         
Уплата РФЗО-Отпремнине            
Уплата РФЗО- Новчана помоћ        
Уплата РФЗО - помагала
                                                                                                   
Уплата РФЗО- Инвалиди                                                                                                
Уплата РФЗО-Остали дир. и инди. тр. у стоматологији                                                                                                                                                                                                                          
Уплата РФЗО-Сред. по осно. брзог серолошког теста       
Уплата РФЗО-Енергенти                                                                                                                                                                                                                              
Плата РФЗО-стоматологија
                                                                                                                                                           
Превоз РФЗО-стоматологија                                                                                                                                                     

Осталe уплатe   

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Исплаћено

   211.588,98                                                                                                                                                                                                                         

Ново станје

 3.521.502,96

Плаћање:

 Зараде у ЗУ
                                                                                
 Награде ковид
                                                                                                                              
 Превоз 
                                                                                                                                                                                               
 Лекови у ЗУ                                                                                                                                                  
 Санитетски и медицински мaтеријал                                                                                                                                                                                                                                                      
 Извршена пл. према добављачима из сред.РФЗО

                 

                                                                                                                                                        

 Енергенти                                                                                                                                           
 Јубиларне награде
   211.343,66                   
 Отпремнине
                                 
 Инвалиди
                                                                                       
 Стоматологија - зараде

                                                                                                                                                                                   

 Стоматологија - превоз                                                                                                                                                                                                                              
 Стоматологија - материјал                                                                                                                                                                                                                  
 Лекови на рецепт

                                                       

 Помагала                                                                                                                                    
 Плате неуговорени радници

                                                                                                                                                                             

 Превоз неуговорени радници
                                                                                                                                   

Остала плаћања-Трошак трезора

 

                                                                                                                             245,32                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                   Укупно:

   211.588,98                                                                                                                                               

 Пл. према добављачимa 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Пл. према добављачимa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                

 Пл. према добављачима

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Пл. према добављачима

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Пл. према добављачима

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Пл. према добављачимa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Пл. према добављачима

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Пл. према добављачима

                                                                                                                                                                                                       
 Пл. према добављачима
                                                                                                                                                                         
 Пл. према добављачимa

                                                                                                                                        

 Пл. према добављачима
                                                                                                                                    
 Пл. према добављачим
                                                                                                                                  
 Пл. према добављачима
                                                

 Пл. према добављачима

                                       
 Пл. према добављачима
                        
 Пл. према добављачима                            
 Пл. према добављачима
            
   Укупно према добављачима:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

IMG 20190607 132804

Јавне набавке

Огласи

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31